ആശിഷിന്റെ കേസ്, ഒന്നാം ഭാഗം.

ഒരു മാസം മുൻപ്, മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തിയതിയാണ് ആശിഷിന്റെ മെയില്‍ ലഭിക്കുന്നത്. അവൻ നെഹ്രു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, കോളേജിന്റെ പീഢനവും അക്കാദമിക അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം പഠനം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ച അവന്, ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കോളേജ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി.

ഞങ്ങളവനോട് ആദ്യം തന്നെ കോളേജിൽ രേഖാമൂലം ഒരപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പാൾ പരാതി ലഭിച്ചതായി എഴുതി നൽകി, പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തില്ല. നാലു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഫീസ് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു തരില്ലെന്നായിരുന്നു പിടിവാശി.

യു.ജി.സി ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ റെഗുലേഷൻസ്, 2016 ഡിസംബറിലെ ഫീ റീഫണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം അത് കുറ്റകരമാകയാൽ സർവകലാശാലയിലെ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ ഓംബുഡ്സ്മാന് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 2012ലെ റെഗുലേഷൻ വന്ന് അര പതിറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞെങ്കിലും, കടുത്ത പീഢനത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഇതുവരെ. സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും കൈമലർത്തി.

അടുത്ത ലക്ഷ്യം അഡ്മിഷൻ സൂപ്പർവൈസറി കമ്മറ്റിയായിരുന്നു. കോളേജിലെ ഇടിമുറിയെക്കുറിച്ചും അനധികൃത പണപ്പിരിവിനെ കുറിച്ചും കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന നിർബന്ധിത പണപ്പിരിവിനെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ച് വിശദമായ പരാതിയാണ് കൊടുത്തത്. അന്യായമായി തടഞ്ഞുവെച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരിച്ചു നൽകാനും നിർബന്ധിത പണപിരിവ് അവസാനിപ്പിക്കാനും ഉത്തരവിടാൻ പരാതിയിൽ കമ്മിറ്റിയോട് അപേക്ഷിച്ചു.

പരാതി വായിക്കാം :

Original Petition

 

പതിനഞ്ചാം തിയതിക്കുള്ളിൽ പരാതിയിന്മേൽ കോളേജിനുള്ള ഒബ്ജെക്ഷൻസ് രേഖാമൂലം അറിയിക്കാൻ കമ്മറ്റി ഉത്തരവിട്ടു. അതിമനോഹരമായി എഴുതിയ സുദീർഘമായ ഒബ്ജക്ഷൻസ് കിട്ടി.

അതിലെ രസകരമായ ചില മൊഴിമുത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ മറുപടിയും :

 

 

 

 

“We reaffirm our statement that the college functions like an underworld and take strong objection to the paragraphs 8 and 9 of the objections filed by the first respondent. It is humbly submitted that one Mr. Shahir Showkath Ali, a first year student of the Nehru Academy of Law who informed the concerned authorities regarding the exploitation that has been taking place in the name of the cultural and technical fests of the college was manhandled and threatened with death by Mr. P. Krishna Das who then held the post of the chairman of the 2nd respondent group of institutions. A case was registered on this incident at the Pazhayannur Police station under case No. 204/2017. Further, WPC 1714/2017, a Public Interest Litigation filed by the alumni forum of the 2nd respondents seeking enquiry into the criminal offences and economic malpractices committed by the second respondents over the years is pending before the Hon’ble High Court. The former Chairman, Public Relations Officer, Legal Advisor, an Associate Professor and Former Vice Principal are accused of crimes of serious nature. All these underline the criminal nature of the college which the petitioners find impossible to cope with.”

 

 

 

The respondents acknowledge  that their rule book mentions that the students found participating in anypolitical activities would be summarily dismissed from the college even without enquiry. The statement that no student has been dismissed under that ground (which the petitioner does not believe) will not make such a rule legitimate. It is violative of the Article 19 (1) (a) of the constitution of India and the principles of natural justice . The way in which the rule has been worded also testifies to the authoritarian nature of the college.

The respondents, though repeatedy assert that various judicial precedents have prohibited political activities of students outside the campus, have failed to cite any of them. The audacity the respondents have shown in submitting such misleading statements before your learned self surprises the petitioners.

The respondents in the 14th paragraph of their objections admits that they collect monetary fines. It is humbly submitted that the fines thus collected would amount to ‘Capitation fee’ defined under the section 2 of the Kerala Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence in Professional Education) Act, 2006 as “any amount by whatever name called whether in cash or in kind paid or collected or received directly or indirectly inaddition to the fees determined under this Act” and prohibited under section 5 (1) . We humbly request your good self to take cognizance of this and recommend to the state government for taking penal action against the management, as suggested under Section 5(2) of the Act.

 

 

 

It is humbly submitted that the petitioners have just completed their first year’s study at the college and the college hasn’t conducted the cultural fest this year. And hence, the answers to questions contained in the paragraph 21 are in negative. However, It is humbly submitted that the union activities were prohibited in the college and a student union has been constituted just recently, after the incident of suicide of Jishnu Pranoy, a student of engineering college. In order to assuage the sentiments of deeply aggrieved student community, which came out in open protest against the malpractices of college and management, the Union has been formed. From this, it is evident that a body that is authorized by all the students for managing such huge funds and conducting such an event was absent earlier. It is further submitted that the college or the imaginary student body has never published the accounts of the collection and expenditure of the funds of the same, to the knowledge of the petitioner or their friends from the senior batches. The petitioners preferred to bring this to the attention of the Hon’ble Committee though they were not directly affected because of their bona fide intention to end large scale economic exploitation of the students. The petitioners humbly request the committee to order an enquiry into the conduct of the fests in recent years and to audit their accounts and then take appropriate action.

The respondents have, as under p. 28, 29 & 30, claimed not to be bound by the regulations of UGC – namely, the Remittance and Refund of Fees and Other Student-centric Issues. However, this is an incorrect assessment.
3 (1.1) of the regulation specifies that a college affiliated to a university established under a state/central act is bound by the regulation. The respondent 1 is affiliated to the A.P.J Abdul Kalam Technological University, as they, themselves, have pointed out in paragraph 7 of the Objections. This university has been established under a statute, namely the A.PJ. Abdul Kalam Technological University Act, 2015. Thus, attracting the UGC Regulation.

Consequently, respondent 1 should not have retained academic and personal certificates of the petitioners, by virtue of S. 4.1.1 of the UGC regulation; furthermore, they can not continue to retain them, by virtue of S. 4.1.5, which, coincidentally, mentions the potential scope of such a practise being used by the institution as a coercive tactic on the students.

Additionally, seeking to prevent the same thing that has occurred in the instant case, payment of fees of the entire program of study is prohibited as under S. 4.1.5 of the UGC regulation. Higher Educational Institutions are not allowed to collect such fees, thereby making the Nehru Group’s action illegal.

 

Coming to the matter of the G.O (M.S) No. 155/2015/H.Edn dated 30/6/2016, we find that that the respondents have selectively omitted important points in paragraph 18 when mentioning it in the Objection. We now bring it to this Hon’ble committee’s kind notice.
Firstly, the G.O does not sanction the holding of academic and personal certificates after 15.08.2016. Secondly, it only sanctions the retainment of the fees paid by the students in the event of discontinuing, the institution can’t ask for the fees of the entire program, unless the scrutiny of this Hon’ble committee has been invited. It is fact that such a procedure has not been followed.
Furthermore, by virtue of the principles of administrative law, executive orders violative of legislations are null and void. In this case the legislations include the UGC Act, 1956 and the delegated legislation, and the Kerala Professional Colleges or Institutions Act, 2006. Therefore, application of the G.O has been incorrect.

ഒടുക്കം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി :

It is evident from the objections filed by the respondents that they have no respect for the laws our country and the procedures established under it or for the revered constitutional principles on which the petitioners keep utmost faith. This further substantiates our allegation that the college functions like an underworld, with its own rules and procedures.

It is humbly submitted, thus, that due to the establishment of the applicable statutory provisions and the inapplicability of the various documents cited by the Respondents, the Committee be pleased to have the important academic and personal certificates released, without the remittance of the fees for the entire program study.

It is further requested that the committee may be pleased​ to take cognizance of the blatant violations of the laws of our country by the respondents in collecting fines, illegally retaining the petitioner’s and other students’ properties, and opaque conducting​ of the cultural fests and recommend to the government for penal actions.

ഇരുപതാം തിയതിയായിരുന്നു ഹിയറിംഗ്. പരാതിക്കാർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. നമ്മളും വിശദമായ മറുപടി തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. കോളേജിന് ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറുപടി നൽകാൻ അവർ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചു. കേസ് മെയ് പതിനെട്ടിലേക്ക് അഡ്ജേൺ ചെയ്തു. അന്തിമ വിധി അനുസരിക്കാം എന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ കമ്മറ്റി ഇടക്കാല വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചൂ. മുഴുവന്‍ ഫീസ്‌ അടയ്ക്കാന്‍ കമ്മറ്റി ഉത്തരവിടുമോ, കോളേജിന്റെ ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നതെല്ലാം കാത്തിരുന്നറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കഥ തുടരും.